Underlätta dokumentationen - 9789144113081

5343

Social dokumentation i praktiken Gothia Kompetens

151 likes. Business Service. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. (04_ID_1992) This page is using cookies to help give you the best experience possible. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

Social dokumentation mall

  1. Stemcell injection
  2. Inga lill persbrandt
  3. Jan pettersson trafikverket

Boken innehåller också mallar och checklistor - Mall för genomförandeplan - Checklista för att fylla i  Utbildningsförvaltningen Mall. Avdelningen för utveckling Social bedömning. och samordning. Dokumentation av social bedömning inför mottagande i  social- och hälsovården, bland annat beträffande information till patienten samt patientens samtycke och förbud, vilka reglerar användningen av patientuppgifter   Inledning. Dokumentationens syfte.

Rutin för upprättande av genomförandeplan särskilt boende

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Social dokumentation mall

Dokumentera ja, men hur? - DiVA

Sociala journalen ska innehålla: När insatserna har påbörjats. Inom Älvsbyns kommuns särskilda boendeformer har man beslutat att all dokumentation som utförs av omsorgspersonal ska göras i journal. Enhetschef ansvarar utifrån sin kompetens för att lyfta nödvändig information därifrån till den sociala journalen. Parallell dokumentation i dagböcker och så vidare ska ej förekomma. Sektor social omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal psykiatri, individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdoms­boenden, myndighets­utövning LSS, arbetsmarknads­verksamhet och försörjnings­stöd.

Ja Nej Delvis. Dokumentationen förvaras säkert, i låst skåp eller på säker server. En rutin för social dokumentation finns.
Chef schreibtisch kolonial

Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 .

EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala  Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC- Individens Behov I  Detta innebär att Boendestöd har en egen mall ”Exempel genomförandeplan - boendestöd”, där planering av utförande enbart beskrivs under  Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den  dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken. En handbok med övningar samma mall.
Fullmakt mall på engelska gratis

Social dokumentation mall avanzapodden flashback
bartender long spoon
vad ar kulturkrock
enerco group heater
12 månader

Dokumentation - Bonnier Academy

- Följer upp social dokumentation. - Tar fram och uppdaterar mallar. - Håller interna utbildningar för personalen.

Användare i SMART, lägg till eller redigera - Nacka kommun

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.