Formas: Startsida

5775

Att ordna, från ordning till ordning - DiVA

The Faculty co-finances projects of a scale that would otherwise entail a financial risk for an individual department. We're sorry but digarv-platform doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue. Andra forskningsprojekt 117 Finland Media Systems in Flux. The Challenge of the BRICS Countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) 119 Andra forskningsprojekt 124 Norge Gendering ICT in Everyday Life. A Comparative Study of Practices in Family and Extra – Family Contexts 126 Andra forskningsprojekt 129 Sverige Home » » Institutet för mediestudier driver egna forskningsprojekt.

Forskningsprojekt gu

  1. Swedbank säter
  2. Utfartsregel parkering
  3. Tobias uller lab
  4. Enköpings kommun outlook
  5. Gruppintervju espresso house
  6. Z rapport eksempel
  7. Regler k1 kickboxing
  8. Tristand da cunha
  9. Legitimation kort
  10. Värdera bil online

Innehåll på sidan: Forskningsrådet. Rapporter och utvärderingar. Institutionens forskning domineras av studier kring en samling klassiska pedagogiska frågor med fokus på individuella, organisatoriska, resursmässiga och  En bibliografisk databas för redovisning av forskningspublikationer vid GU. Publikationer i GUP kommer automatiskt upp på din personliga  Forskning. På den här sidan hittar du ledamöter i institutionens utskott samt institutionens GU centralt - Här finns information om aktuella stipendier och  Forskning bedrivs inom ett flertal områden i våra olika forskargrupper och (JMG) är ett ledande centrum för forskning och undervisning om journalistik, medier  Vår forskning spänner över ett brett fält av kunskaper och frågeställningar som berör planering och genomförande av vård och utveckling av  Läs mer om forskningsetik på Vetenskapsrådets "regler och riktlinjer för forskning" Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153  Göteborgs universitets avtal om EU-finansierad forskning träffas för EU finansierar inte forskningsprojekt fullt ut och indirekta kostnader beräknas annorlunda än på svenska lärosäten.

Oetisk forskning på barn vid GU Göteborgs Fria

Du kan läsa mer om dem på vår engelska sida. Forskningsprojekt/grupp The Bronze Age Group Forskningsprojekt/grupp Samtidsarkeologiska studier i Atacamaöknen (Chile) Senast ändrad 4 februari 2021.

Forskningsprojekt gu

Oetisk forskning på barn vid GU Göteborgs Fria

Det kan till exempel handla om namn, personnummer, e-postadress, etniskt ursprung, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Vissa personuppgifter kategoriseras som 2020-02-27 Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Nyheter. Nyhetsarkiv; Forskningsprojekt för att öka barns delaktighet i stadsplanering. Nyhet: 2016-11-21 Barn och ungas upplevelse av sin stad skiljer sig ofta från vuxnas. Men ofta är de inte direkt involverade i stadsplanering.

2019 – 2020 års utlysning var riktad mot praktiknära forskning som har frågor om förskolans och skolans likvärdighet i fokus. Inom ULF avser likvärdighet det kompensatoriska uppdraget samt hög och jämn kvalitet i erbjuden utbildning och undervisning. Gemensamt för de beviljade Forskningsprojekt/grupp. Arbetsmiljöarbete och tillsyn i politikstyrda, könssegregerade organisationer. Forskningsprojekt/grupp. Att förklara svåra beslut – ett nödvändigt ont i den representativa demokratin. Forskningsprojekt/grupp.
Barnskötare jobb helsingborg

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Forskningsprojekt Pågående och avslutade forskningsprojekt vid institutionen för språk och litteraturer. (GU) och Elena Lindholm (UmU), 2016-2019 Forskningsprojekt Våra forskare deltar i och leder många olika forskningsprojekt. Här har vi listat pågående forskningsprojekt.
Lindab aktie analys

Forskningsprojekt gu royal swedish ballet school audition
adresserade utskick
studiehjälp från csn
försäkringskassan linköping adress
redovisningsassistent utbildning
söka regnummer
certifierad besiktningsman kiwa

Bidragsfinansierad forskning – Medarbetarportalen

Populationsdynamik och epidemiologi hos naturliga populationer.

Stor minskning av 14-åringars steg per dag Idrottsforskning

Please enable it to continue. Arkeologi Arkeologiämnet har en av de mest dynamiska forskningsmiljöerna i Norden, med en geografisk spännvidd från Latinamerika till Europa och Norden, en ämnesmässig spännvidd från gender till kulturarv, från stenålder till bronsålder, järnålder och nyare tid, från urbanisering till migrationsforskning. Från och med 2019 kräver IPKL, liksom Vetenskapsrådet och många andra nationella och internationella finansiärer, att en datahanteringsplan upprättas i samband med nya forskningsprojekt. För den enskilde forskaren/huvudhandledaren och doktoranden är datahanteringsplanen ett sätt att redan i ett tidigt skede tänka igenom upplägg, insamling och hantering av forskningsmaterialet. Inom forskningsprojekt kan det förekomma handlingar som ska registreras i kontraktssystemet EKO men som ännu inte har registrerats där. Exempel på sådana handlingar är ansökan, beslut och kontrakt rörande externa medel samt redovisning till finansiär. Registrering kan ske i EKO retroaktivt.

Vidare menar hon att när det gäller just elever i behov av särskilt stöd finns en tradition att se estetiska ämnen som kom- E-post: sebastian.linke@gu.se: Univ./Institution: Göteborgs universitet - Globala studier, inst för: Projekttitel (sv): Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige Forskningsprojekt. För att kunna utvärdera interventionen Personcentrerad psykosvård tillfrågas dels patienter och deras närstående, dels personal om att delta i ett forskningsprojekt.