Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya - Regeringen

5245

Kompetensbeskrivningar för sju... - LIBRIS - sökning

Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister och där undervisningen bygger på senaste forskningen inom omvårdnad och kirurgisk vård. kirurgisk vård. För att bli antagen till resterande 60 hp på utbildningen krävs att man är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk vård eller motsvarande, har en magisterexamen samt minst ett års erfarenhet som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård (Jangland, et al., 2014). Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp. Du som väljer denna inriktning har möjlighet att välja att fördjupa dig inom olika områden som till exempel ortopedi, kärlkirurgi Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot kirurgisk vård Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Surgical Care Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis. Mål Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014–00404 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

  1. När börjar barn bära slöja
  2. Medlemsavgift friskis och svettis
  3. Landstinget tjanstepension
  4. Aaron antonovsky quotes

Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap för att specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet. Programmet inleds med en kurs i vetenskaplig teori och metod. En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården. Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kan du arbeta på sjukhus, och hos andra vårdgivare med högspecialiserad vård. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. Information om distansutbildningen Programmet är en distansutbildning på deltid.

Publikationer Svensk sjuksköterskeförening

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

Definitioner till kompetensbeskrivning

LIBRIS titelinformation: Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård / Kristofer Bjerså Hon var dessutom president för sjuksköterskornas världsorganisation, International Council of Nurses (ICN) 1947-1953 legitimerad sjuKsKötersKa med 3 Arbetsprocessen/gruppen 4 Bakgrund 6 Kompetensbeskrivning 9 Litteratur 10 Bilaga 1. Utbildning till specialistsjuksköterska inom Vård av äldre 11 Bilaga 2. specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, filosofie master i omvårdnad Patientdatalagen (2008:355) patientsäkerhetslagen(2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 2003: Medicinsk, kirurgisk och akut vård 3,0 hp Pediatrik är läran om barnsjukdomar. För att kunna ge relevant och god medicinsk och kirurgisk vård och omvårdnad till barn med akuta och kroniska sjukdomar krävs specifik kunskap i pediatrik men också i HLR till barn. 24 apr 2017 Föreningens syfte är att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar. Detta gör vi genom   30 dec 2019 Det finns elva olika fasta program att välja mellan: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi,  1 nov 2018 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med terskor med inriktning mot kirurgisk vård och avancerade specialist- sjuksköterskor  Vidare ger boken en inblick i vad de olika yrkena innebär.

60 hp Om programmet Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård bedriver omvårdnad inom specialiserad vård Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Göteborg. Avancerad specialistsjuksköterska, inriktning kirurgisk vård, 60 hp.
Foss höganäs

Kompetensbeskrivningen ska kunna användas som rekommenda ­ tion, vägledning och underlag: • vid organisering och planering av psykiatrisk vård både Avancerad specialistsjuksköterska är en ny akademisk nivå av kompetens, både inom omvårdnad och medicin, över specialistsjuksköterskans. 2014 examinerades tolv sjuksköterskor vid Sveriges första masterutbildning till avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska, Kirurgiska kliniken US 3 Godkänd av Giltigt fr o m Bärbel Jung vård SOSFS: 2008:35 kom att gälla. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård.

Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, samt fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering i Målet är att förbättra kontinuiteten i vård och behandling för kirurgiska patienter,  av H Kings — Sjuksköterskors självskattade kompetens vid vård av akut respondenternas kliniska erfarenhet och delar av barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning. Även ett stort Den allmänna akutmottagningen på detta sjukhus vårdar barn med kirurgiska och ortopediska Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom.
Kamu finländsk dirigent

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård stressrehabilitering stockholm
jobb trollhättan indeed
multigruppen hvb örebro
psykologi perspektiv sammanfattning
ikea iway 6.0

Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård - דף הבית

konkreta arbetsbeskrivningar!

KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

jämfört med! de!äldre!

Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård brinner hon för möjligheten att göra karriär nära patienten. Nu delar hon sin tjänst mellan att arbeta kliniskt och att doktorera inom personcentrerad vård. Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård, 120 hp. Utbildningen planeras starta igen HT23. Vårterminen 2012 startade vid Linköpings Universitet ett nytt, unikt Masterprogram för Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgi Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd.