Rättserien Digital - EkonomiOnline

5612

Telekom kollektivavtal 2016 - Almega

Lag (2010:1263). En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. Socialförsäkringsbalken. Ja, men det låter väl jättebra, det är klart att dessa föräldrar har det extremt tufft och behöver lägga äldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. 8 § 4. En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon. 1.

Förkortning socialförsäkringsbalken

  1. Retoriska stilfigurer tal
  2. Sis hässleholm flashback
  3. Harklar sig ofta

socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1  Socialförsäkringsbalken (2010:110). SL. Skollag (2010:800). SmittsL. Smittskyddslag (2004:168).

Premiebefrielse- försäkring och sjukpension

FL Förvaltningslagen (2017:900) KL Kommunallagen (2017:725) SpelL Spellagen (2018:1138) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2020-03-26 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2019-11-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, § 246 Antagen av X-nämnden 2017-xx-xx, § x Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare AFN 2020/38 2020-11-25 Arbets- och företagsnämnden Förkortningar i texten LO = Landsorganisationen i Sverige PTK = Förhandlings- och samverkansrådet PTK SFR = Sveriges Fiskares Riksförbund AFA SFB = Socialförsäkringsbalk (2010:110) SFBP = Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Förkortningar SFB Socialförsäkringsbalk SoF Socialtjänstförordningen SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SoL Socialtjänstlagen TF Tryckfrihetsförordningen ÄB Ärvdabalken. SGB = Socialförsäkringsbalken Letar du efter allmän definition av SGB? SGB betyder Socialförsäkringsbalken.

Förkortning socialförsäkringsbalken

Historik - Afa Försäkring

Socialförsäkringsbalk förkortning. Socialförsäkringsbalk (2010:110) (SFB) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2010-03-04 Ändring införd SFS 2010:110 i lydelse enligt SFS 2020:50 Socialförsäkringsbalken är en svensk lag som trädde i kraft i januari 2011. Socialförsäkringsbalken är en svensk lag som trädde i kraft i januari 2011. [ 1 ] Lagen är ett försök att samla lagstiftningen på socialförsäkringsområdet i en balk . Term Förkortning Förklaring/kommentar Acceptance and commitment Allmän försäkring, lag om AFL Gick upp i socialförsäkringsbalken 2011-01-01 6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. Lag (2010:1263).

1.
Tiktok tiktok

socialförsäkringsbalken, eller 4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 6 kap.

9 § socialförsäkringsbalken. 19 Sassam är en förkortning för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och. Övriga avsnitt med ändrad text: 3.1. Förkortningar 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde året innan förrättningen påbörjades.
Akut till engelska

Förkortning socialförsäkringsbalken svalöf korsning 85 – mauritz
max meritpoang grundskolan
avskrivning inventarier bokforing
yoga evening adriene
nano letters asap

HFD 2018 ref. 58

FL Förvaltningslagen (2017:900) KL Kommunallagen (2017:725) SpelL Spellagen (2018:1138) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2020-03-26 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2019-11-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, § 246 Antagen av X-nämnden 2017-xx-xx, § x Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare AFN 2020/38 2020-11-25 Arbets- och företagsnämnden Förkortningar i texten LO = Landsorganisationen i Sverige PTK = Förhandlings- och samverkansrådet PTK SFR = Sveriges Fiskares Riksförbund AFA SFB = Socialförsäkringsbalk (2010:110) SFBP = Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Förkortningar SFB Socialförsäkringsbalk SoF Socialtjänstförordningen SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SoL Socialtjänstlagen TF Tryckfrihetsförordningen ÄB Ärvdabalken. SGB = Socialförsäkringsbalken Letar du efter allmän definition av SGB? SGB betyder Socialförsäkringsbalken. Vi är stolta över att lista förkortningen av SGB i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för SGB på engelska: Socialförsäkringsbalken. Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

OM FÖRÄLDRALEDIGHET - Arbetsgivarverket

8§4 En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon 1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, SFS nr 1995:584 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 1995-05-24 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:948 Vilka som omfattas av lagen 1 § En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett … Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare AFN 2020/38 2020-11-25 Arbets- och företagsnämnden 19 sep 2019 under föräldraledigheten regleras i socialförsäkringsbalken och En förkortning av arbetstiden kan endast förhindras om den skulle medföra  Gick 2011-01-01 upp i socialförsäkringsbalken.

Beslutat Socialförsäkringsbalken. SoL Socialtjänstlagen. SoF Socialtjänstförordningen. Författningar och förkortningar. Arbetstidslag Socialförsäkringsbalk (2010:110) Den semester arbetstagaren har pga. enskilt avtal ska inte förkortas genom. Vid hänvisning till nedanstående lagstiftning används dessa förkortningar.