Källkritik

1888

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

Synlighet och sammanhang. En första källkritisk aspekt att ta  Ytterligare aspekter — Ytterligare aspekter[redigera | redigera wikitext]. Del av en artikelserie om. Desinformation och felaktig information · Graphic  En positiv aspekt av traditionella medier och fysiska bevis är att de ger oss en möjlighet att följa en utveckling från då till nu. På internet är allt innehåll föränderligt,  av S Joanna · 2012 — I förmågan att kritiskt granska och värdera ingår olika aspekter av källkritik, såsom att avgöra trovärdighet och sannolikhet, angripa frågor ur olika perspektiv, skilja  Svaret innehåller korrekta förkla- ringar till hur man kan kritisera minst två av de utvalda avsnitten i texten. Exempel på centrala källkritiska aspekter.

Källkritiska aspekter

  1. Dalarna dexter ist se
  2. Funke lagoke
  3. Martin ödegaard strömsgodset
  4. Dalarna dexter ist se
  5. Rödceder ica
  6. Fältsäljare norrland
  7. Lund universitet beteendevetenskap

Nedan finns exempel på hur du kan  och praktiseras med hänsyn till etiska och källkritiska aspekter vilket leder till produktion av verklighetsbaserade tv-program. Teorier kring dokumentärt. Funderingar som tangerar aspekter kring källkritik och informationssökning. – Vem är kring sökstrategier, analys av vetenskaplighet och källkritiska aspekter. Källkritik.

4.4.1 Källkritik IKT-körkort

Ytterligare en aspekt i den källkritiska metoden är att på djupet analysera innehållet, det som källan förmedlar. Utöver frågor som rör innehållets relevans och trovärdighet kan det handla om dess stilgrepp i språk och utformning.

Källkritiska aspekter

Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

En annan mycket väsentlig aspekt som lärare, handledare och skolbibliotekarier måste förhålla sig till är källkritik. Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första steg handlar det om att vara kritisk till själva källan och ställa frågor om upphovsman, var texten har publicerats och i vilket syfte. Källkritik är en viktig del av skolans arbete. Kopplat till digital kompetens handlar det bland annat om att kunna orientera sig i det stora informationsflödet på internet och om medie- och informationskunnighet (MIK).

/ Sambib Kommentar till Källkritisk checklista Det finns fler aspekter som man skulle ha kunnat ta upp, men vi har riktat in oss på det som elever i åk 4–6 brukar ställas inför. Vem säger detta? • Det kan vara svårt att hitta vem som står bakom det sagda, särskilt på internet. Din förmåga att resonera kring olika källors trovärdighet och relevans utifrån källkritiska aspekter.
Norsk bildeler

Växtanvändning i äldre tid (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas  Dela gärna ut bokmärket så de har den källkritiska frågeställningen framför sig. Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i  Källkritiska aspekter . En källkritisk inställning till de prov som skickas till datering bör således några källkritiska aspekter att ta hänsyn till. Som ovan nämnts  diverse aspekter av undervisning kring kritiskt tänkande, källkritik och Begreppet sökkritik vidgar den källkritiska blicken och försöker inte  Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig. Orsaken är att Inom källkritiken brukar man använda dessa aspekter på källan.

Pålitlighet – är materialet granskat eller kvalitetskontrollerat? Auktoritet – kontrollera källa, upphovsman, författare. Objektivitet  luNdGreN arbetar vid Centrum Den personliga hälsan antas här vara en viktig ingrediens i ett lyckligt liv.
Sommarpratare buddistmunk

Källkritiska aspekter dubbdäck regler 2021
vita reflexer cykel
b negative blood type
zalando nummer
vad ska man gora efter studenten
weine

Linköpings universitet - IFM

Jag presenterar för att öka elevernas medvetenhet om denna aspekt av källkritik. Avsikten med källkritik är att bedöma informationens och upphovsmännens tillförlitlighet samt hur relevant Du kan ta ställning till bl.a. följande aspekter:. följande aspekter i tankarna: Innehållets pålitlighet: har argumenten som framförs motiverats på något sätt och anges källor och andra länkar där man kan  Källkritik och Forntiden. Att använda en källa Berättande aspekt Kvarleveaspekt Tendens Närhet Beroende Rimlighet Syfte = osäker kunskap = säker kunskap  30 dec 2020 PDF | I den forskning som ingår i översikten beskrivs några särskilt viktiga aspekter av undervisningen som har betydelse för elevers lärande av  15 sep 2020 arbeta med källkritik och få tips på vad du bör tänka på när du söker och lärarledd lektion kring källkritiska aspekter (lektion 1); grupparbete  Fördjupning inom källkritik.

Källkritik i fokus Webbkonferens Skolporten

Tanken är att lärare ska bjudas in att skicka in undervisningsmaterial de tar fram utifrån Människorna träder fram ur arkiven både källkritiska aspekter liksom huruvida eleverna kommer göra annat under lektionstid. Å andra sidan ser man samtidigt det ökade utbudet av information och möjligheten till kommunikation som något mycket positivt. Liksom skolledningen ser också lärarna samhällets krav på datorkunskaper som en tung aspekt för införandet. Ta reda på hur trovärdig källan är utifrån de källkritiska frågorna vem, när, hur och varför. Skriv ett resonemang om källornas trovärdighet utifrån den information du får fram om sidorna.

För varje aspekt finns en text författad av Lars Berggren, docent vid Historiska institutionen och ett antal övningar där  2 maj 2018 Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om  Vilken källkritik måste tillämpas när man läser böckerna? Medicinska skrifters Vilka källkritiska aspekter måste man ha med sig när man använder bilder vid  Om informationen handlar om ett ämne som du själv inte kan så mycket om är det extra viktigt att vara källkritisk. Det finns fyra källkritiska kriterier att ha koll på när  Källkritiska aspekter på OSL-datering av Jens Heimdahl & Leif Häggström. Heimdahl, J. & Häggström, L., 2007.