LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

7386

Pressmeddelanden Högskolan i Halmstad - Via TT

Examensarbete. Använd denna mall om du har gjort ett examensarbete för högskoleexamen 120 hp (2 år) eller för yrkesexamen 180–330 hp (lärare, ingenjör, civilekonom och specialistsjuksköterska). Kandidatuppsats. Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen.

Examensarbete högskola

  1. Fullmakt mall på engelska gratis
  2. Coreceptor for mhc class ii
  3. Storforsplan 3

Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i  Blekinge Tekniska Högskola. Enskilda Högskolan Stockholm. Ersta Sköndal Bräcke högskola. Försvarets materielverk.

Examensarbete på avancerad nivå - Röda Korsets Högskola

Välj ett område inom Miljö och utveckling och genomför en självständig vetenskaplig undersökning med en kompetent handledare som stöd. Ansök till Examensarbete i miljövetenskap.

Examensarbete högskola

Sjöfartshögskolan lnu.se

Examensarbete för civilingenjörsexamen är det vanligaste examensarbetet och avslutar civilingenjörsutbildningen. Läs noga igenom riktlinjer för handläggning av examensarbete innan du påbörjar examensarbetet. Ett examensarbete på den här nivån omfattar fem delar och alla delar ska vara färdigställda innan slutbetyg sätts. Planera, genomföra, dokumentera samt försvara examensarbete i omvårdnad i enlighet med forskningsprocessens olika delar. Granskning och opponentskap av annat examensarbete. konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten, göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Examensarbete - omvårdnad, kandidat, 15 hp.

Granskning och opponentskap av annat examensarbete. konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten, göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Examensarbete - omvårdnad, kandidat, 15 hp. Högskolan Väst .
Ni di

Därefter lämnar du blanketten till betygssättande lärare. Examensarbeten från Högskolan Väst. Du hittar examensarbeten och uppsatser skrivna vid Högskolan Väst i DiVA och i Libris Uppsök.

Under respektive utbildning nedan, finns exempelvis information om kursplan, reflektionsdokument, kurskod/er, regelverk, checklista, lathund och anmälan.
Akut till engelska

Examensarbete högskola kumulativ normalfordeling tabell
hur manga partier finns det i riksdagen
jattendrai
systembolaget laxa
jobb trollhättan indeed
vattenfall flyttanmälan blankett

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

DiVA - examensarbeten och uppsatser från Högskolan i Jönköping · LIBRIS uppsök  Arkivering av examensarbete. Att lämna in den slutgiltiga och godkända versionen av examensarbetet är obligatoriskt och från och med våren  Alla studenter gör ett självständigt arbete vid slutet av sin utbildning. Det kallas exjobb och är ett examensarbete eller en uppsats beroende på ämnets inriktning  Checklista för studenter som gör examensarbete inom högskole- och civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet. Före och under arbetets gång: Ta till dig  Här finns regler och information för examensarbete vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet. Det ska fungera som stöd för studenter, handledare och  Här finns omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst. Det finns generella anvisningar  Välj ett område inom Miljö och utveckling och genomför en självständig vetenskaplig undersökning med en kompetent handledare som stöd. Ansök  teknik och ekonomi, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Blekinge Tekniska Högskola, - Avdelningen för elektroteknik, - Avdelningen för för interaktion och  Lunds Tekniska Högskola Seminarier för examensarbeten VT 2021 på Fastighetsvetenskap Grunden är att vi har pass på 3½ timmar där 3 examensarbeten examineras och där de som presenterar på passet också  I examenskursen planerar, genomför och presenterar du självständigt en vetenskaplig undersökning.

Examensarbete i statsvetenskap Göteborgs universitet

Beslut om gemensamt omslag Inlämning av examensarbete. På denna sida lämnar du in den slutgiltiga versionen av ditt examensarbete när det är godkänt. Här hittar du också information om plagiatkontroll och om digital publicering av ditt examensarbete. Examensarbete Använd denna mall om du har gjort ett examensarbete för högskoleexamen 120 hp (2 år) eller för yrkesexamen 180–330 hp (lärare, ingenjör, civilekonom och specialistsjuksköterska). Personuppgifter i examensarbete Om du till exempel ska göra en enkätundersökning eller intervjuer inom ramen för ditt examensarbete omfattas examensarbetet av dataskyddsförordningen. Här nedan beskrivs ett antal steg som du måste gå igenom innan du börjar samla in personuppgifter.

Utformningen skall följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens inledande del … 2020-06-04 2019-05-16 EXAMENSARBETE Våren 2011 Lärarutbildningen Leken i förskolan En studie om hur pedagoger ser på lek Författare Linn Svensson Bodil Åkesson Handledare Lena Bäckström www.hkr.se Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur- språk- medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Semiotisk analys i bildämnet Semiotic analysis of arts in highschool Ola Fridén Elisa Pålsson 270hpLärarexamen Handledare: Ange handledare Bild och visuellt lärande 2013-03-13 Examinator: Ann-Mari Edström Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (382771 Arkitektur och byggd miljö. Biomedicinsk teknik. Bygg- och miljöteknologi. Byggvetenskaper. Datavetenskap.